Eğitim Dersleri

porno izle mobil porno hd porno türk porno porno izle mobil porno türk porno hd porno porno izle mobil porno hd porno türk porno

Konferans Nedir?(Kısa)

Dinleyicilere her hangi bir konu hak­kında bilgi vermek gayesiyle yapılan ko­nuşmalara denir. Konferanslar tek kişi ta­rafından genellikle kapalı mekanlarda ve­rilir. Konferansın konusu edebiyat, sanat, ilim vb. çok çeşitli alanlarda olabilir. Belli gayelerle yapılan bilimsel toplantıların bazıları da bu adla anılır.

Konferansın yeri, günü, saati ve konu­su önceden açıklanır.

Milletlerarası meseleleri konu alan top­lantılara da konferans denir. Paris Kon­feransı, Londra Konferansı gibi.


Etiketler: , , , ,

Arşivler

Yorum Yaz

Daha fazla Kategorisiz
Kompozisyon Nedir?Nasıl Hazırlanır?

Bir konunun dağınık unsurlarını belirli bir düzene sokmaya denir. Kompozisyon kelimesi geniş bir alanda kullanılır: Edebiyat, musiki, resim, hey­kel, mimarî,...

İlk Yardımın Altın Anahtarları

İlk Yardımın Altın Anahtarları : — Yapılması lozım olan şeyi ilk olarak süratle, sükunetle, gürültüsüz ve telaşsı zolarak yapınız. —...

Okulda Beden Eğitimi ve Ruh Sağlığı

Beden Sağlığı : insan vücudu yapı olarak, bir fabrikada çalışan makina parçalarının sistemli ola­rak bağlantısı gibidir. İç organlarımızın sistemli olarak...

Kapat