Eğitim Dersleri

Konferans Nedir?(Kısa)

Dinleyicilere her hangi bir konu hak­kında bilgi vermek gayesiyle yapılan ko­nuşmalara denir. Konferanslar tek kişi ta­rafından genellikle kapalı mekanlarda ve­rilir. Konferansın konusu edebiyat, sanat, ilim vb. çok çeşitli alanlarda olabilir. Belli gayelerle yapılan bilimsel toplantıların bazıları da bu adla anılır.

Konferansın yeri, günü, saati ve konu­su önceden açıklanır.

Milletlerarası meseleleri konu alan top­lantılara da konferans denir. Paris Kon­feransı, Londra Konferansı gibi.


Etiketler: , , , ,

Arşivler

Yorum Yaz

Daha fazla Kategorisiz
Kompozisyon Nedir?Nasıl Hazırlanır?

Bir konunun dağınık unsurlarını belirli bir düzene sokmaya denir. Kompozisyon kelimesi geniş bir alanda kullanılır: Edebiyat, musiki, resim, hey­kel, mimarî,...

İlk Yardımın Altın Anahtarları

İlk Yardımın Altın Anahtarları : — Yapılması lozım olan şeyi ilk olarak süratle, sükunetle, gürültüsüz ve telaşsı zolarak yapınız. —...

Okulda Beden Eğitimi ve Ruh Sağlığı

Beden Sağlığı : insan vücudu yapı olarak, bir fabrikada çalışan makina parçalarının sistemli ola­rak bağlantısı gibidir. İç organlarımızın sistemli olarak...

Kapat