Eğitim Dersleri

porno izle mobil porno hd porno türk porno porno izle mobil porno türk porno hd porno porno izle mobil porno hd porno türk porno

Musahiplik (Yol Kardeşliği)

Musahiplik (Yol Kardeşliği)

Alevi-Bektaşi düşüncesindeki temel kavramlardan biri de musahipliktir. Musahiplik, iki ailenin, Allah’a kul, Hz, Muhammed’e ümmet, Hz. Ali’ye de bağlı olmaya dede huzurunda söz vermeleridir. İki ailenin, yani iki erkek ile eşlerinin anlaşarak musahip olmaya karar vermeleri hAlinde bir musahiplik cemi düzenlenir. Musahip kardeşler, cem başlamadan önce evlerinde boy abdestlerini almış, tertemiz kıyafetlerini giyinmiş olarak cemevine gelirler. Cem töreni başlamadan önce musahip olacak kimseler, abdest alırlar. Bu abdest, onların o zamana kadar işledikleri tüm kötü davranışlardan arınmaları anlamını taşır. Dede, huzuruna gelen taliplere şu şekilde tövbe ettirir. “Yüce Allah, Kur an da, ‘Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabb’iniz, kötülüklerinizi örter…’ buyuruyor. Şimdi hep birlikte tövbe edelim.” der. Dedenin huzurunda yapılan tövbe ve söz verme ceminde bazı Kur’an ayetleri okunur.

Birbirleriyle musahip olan kimselerden, ölünceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklarına, kar­deşliklerini devam ettireceklerine dair söz alınır. Musahiplik için söz verilince iki aile ömür boyu tek bir canmış gibi birbirine bağlanır. Bunlardan birinin işlediği herhangi bir kusuru diğerleri de işlemiş sayılacağı için musahipler sürekli olarak hem kendilerini hem de yol kardeşlerini kontrol ederler.

Musahipler her sene dede önünde verdikleri söze ne kadar bağlı kaldıkları ile ilgili sorgudan geçerler. Bu uygulamaya görgü cemi denir. Dede veya baba, orada hazır bulunan topluluğa; “Geldiğiniz yol Ali yoludur, durduğunuz dar Mansur darıdır, elimize, dilimize ve belimize sahip ola­cağız.”, diyerek “Vermiş olduğunuz ikrarda (sözde) duruyor musunuz?” diye sorar. Darda duran kimseler, “Allah, eyvallah” derler. Helallik alındıktan sonra dede, bu kimselerin üzerine şu ayeti okur: “Muhakkak ki sana biat edenler (bağlılık sözü verenler) ancak Allah’a biat etmekte­dirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah, ona büyük mükafat verecektir.”

Musahipler eğer o yıl içinde affedilmesi mümkün olmayan bir suç işlemişlerse cezalandırılırlar veya düşkün ilan edilirler. Yani toplumdan dışlanırlar.

Alevilik-Bektaşilikteki musahiplik anlayışının temeli, Hz Peygamber dönemine dayanır. Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra, inananları birbirine kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her Mekkeli muhaciri, bir Medineli Müslüman ile kardeş yapmıştır. Bu kimseler, öz kardeş gibi aynı evi paylaşmışlar, beraber yemiş içmiş, beraber çalış­mışlardır. Hz. Peygamber, “Ya Ali! Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin.” buyura­rak Hz. Ali’yi de kendisine kardeş yapmıştır. İşte bu kardeşlik anlayışı, Alevi-Bektaşi geleneğinde musahiplik anlayışının oluşmasını sağlamıştır.


Etiketler: , , , ,

Arşivler

Yorum Yaz

Daha fazla Kategorisiz
Semah Nedir?Semah Nasıl Yapılır?

Semah yapmak, semah dönmek ifadelerini daha önce duydunuz mu? Bu ifade­lerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Semah, Alevilik-Bektaşilikte ceme katılanların,...

Dengeli beslenmek için nelere dikkat etmeliyiz

Dengeli beslenmek için şunlara dikkat etmeliyiz: Karbonhidrat, protein ve yağ içeren besinlerden yeterli miktarda yemeliyiz. Vitamin, su ve minerallere de...

Dede Korkut Kitabı

Dede Korkut kitabı, on iki hika­yeden meydana gelmiştir. Ve genel olarak, ferdin hikayesi anlatılmak yo­luyla toplumun töreleri, ahlak yapısı yansıtılmıştır....

Kapat